Odvaděče parního kondenzátu Průmyslové armatury

 

LATERÁLNÍ KOMPENZÁTOR

Laterální kompenzátory vyrovnávají příčný pohyb v potrubních systémech v jedné rovině nebo v prostoru, vznikající tepelnou roztažností potrubí. Jako všechny ostatní vlnovcové kompenzátory jsou neopravitelné, oprava se děje vždy výměnou za nový kus. Důležité je dobré vedení potrubí a v mnoha případech není nutný pevný bod.
Těleso  
Max. dovolený tlak [bar] 40
Max. dovolená teplota [°C] -190 až 600
Max. provozní tlak [bar] 40
Max. provozní teplota [°C] 600

​ 

Typické použití:

Výhodou těchto kompenzátorů je, že při vybavení spojovacími tyčemi samy zachycují síly vzniklé od vnitřního přetlaku. Princip funkce laterálního kompenzátoru a vliv vzdálenosti vlnovců na jeho
kompenzační schopnost je znázorněn na následujícím obrázku. Příklad nejčastějšího použití laterálního kompenzátorupro vyrovnání výchylek v jakémkoliv směru.

Velikosti a stavební délky dle proudícího media, teploty a tlaku nutno konzultovat
s dodavatelem dle výpočtu dilatace potrubní trasy.

 

KOMO mark s.r.o.  |  Sabinova 154/6  |  721 00 Ostrava - Svinov

tel: +420 596 621 773  |  +420 596 621 375  |  email: komo@komo.cz

2011 © KOMO mark s.r.o.  |  Všechna práva vyhrazena