Odvaděče parního kondenzátu Průmyslové armatury

 

KLOUBOVÝ KOMPENZÁTOR

Kloubové kompenzátory se používají pro kompenzaci úhlových odchylek potrubních systémů ve dvourozměrných nebo třírozměrných rovinách. Proto se používají kompenzátory kloubové s jednou osou otáčení na kompenzaci úhlové odchylky v jedné rovině a kompenzátory kardanové pro kompenzaci úhlové odchylky prostorové (viz „Princip činnosti“ níže). Platí, že se vzrůstem délek potrubí mezi kompenzátory vzrůstá i úhlová odchylka, kterou je nutné kompenzovat. Dodáváme je se všemi druhy připojovacích konců podle požadavku zákazníka. Kloubové kompenzátory jsou konstruovány tak, že konstrukce kloubu zachycuje sílu od vnitřního přetlaku
Těleso  
Max. dovolený tlak [bar] 40
Max. dovolená teplota [°C] 600
Max. provozní tlak [bar] 40
Max. provozní teplota [°C] 600

​ 

Použití:


Přerušovač vakua musí být montován na svislé potrubí s 1/2“ připojením dole.
Vstupní (nasávací) otvor je opatřen závitem 1/8“.

Typické použití:
Kloubové kompenzátory jsou obvykle používány v uspořádání po 2 až 3 kusech.
U jednoosých kloubových kompenzátorů jejich natáčení (úhlové výchylky) umožňuje
vyrovnávat příčné posuvy rovinných útvarů potrubí.

Používání kloubových kompenzátorů umožňuje volbou rozteče kloubů lepší využití
kompenzační schopnosti jednotlivých kompenzátorů.

Velikosti a stavební délky dle proudícího media, teploty a tlaku nutno konzultovat
s dodavatelem dle výpočtu dilatace potrubní trasy.

 

Princip činnosti:

 

 

KOMO mark s.r.o.  |  Sabinova 154/6  |  721 00 Ostrava - Svinov

tel: +420 596 621 773  |  +420 596 621 375  |  email: komo@komo.cz

2011 © KOMO mark s.r.o.  |  Všechna práva vyhrazena