Odvaděče parního kondenzátu Průmyslové armatury

 

KOMO mark s.r.o.

Sabinova 154/6
721 00 Ostrava - Svinov
Česká republika
Tel./Fax: +420 596 621 375
Tel./Fax: +420 596 621 773
e-mail: komo@komo.cz

IČO: 25393553
DIČ: CZ25393553

 

Zastoupení v zahraničí:

Slovensko                                Polsko                                        Srbsko a Černá Hora       
KOMO Slovakia s.r.o.                      POLSIKO Puławy                                KOMO YU
Na Záchrastí 369/46                        ul. Dęblińska 6 budynek E-15             Dalmatinska 44
01 09 Žilina                                      24-100 Puławy                                    11000 Beograd
Slovensko                                        Polska                                                 Srbija
tel.+421 48 562 5467                       tel. +48 81 888 70 79                          tel. + 381 11 334 7542
e-mail: komo@komo.sk                   e-mail: biuro@polsiko.pulawy.pl          e-mail: office@komo-yu.com
www. komo.sk                                www.polsiko.pulawy.pl                      www.komo-yu.com

KOMO mark s.r.o.  |  Sabinova 154/6  |  721 00 Ostrava - Svinov

tel: +420 596 621 773  |  +420 596 621 375  |  email: komo@komo.cz

2011 © KOMO mark s.r.o.  |  Všechna práva vyhrazena