Odvaděče parního kondenzátu Průmyslové armatury

 

VK 70

Přerušovač vakua VK 70. Za určitých okolností se v parních potrubích objevuje vakuum. Toto způsobuje problémy s odvodem kondenzátu a následné problémy způsobené rychlým vzrůstem tlaku (např. při regulaci) a s tím spojenými rázy. Rovněž tak zabraňuje vzniku vakua v kapalinách. Přerušovač vakua VK 70 je velmi jednoduché konstrukce a malých rozměrů.
PROVOZNÍ PODMÍNKY Těleso - litina
Max. dovolený tlak (bar) 16
Max.dovolená teplota ( °C) 260
Hydraulická zkouška za studena (bar) 24

 ​​

   Popis
1 Víko ČSN 42 3231
2 Těsnění ČSN 17 240
3 Ventil ČSN 17 240
4 Sedlo ventilu ČSN 17 240
5 Těleso ČSN 42 3231

Montáž:
Přerušovač vakua musí být montován na svislé potrubí s 1/2“ připojením dole.
Vstupní (nasávací) otvor je opatřen závitem 1/8“.

Typické použití:
Potrubí napájecí vody, kotle, napájecí nádrže, plnící a vypouštěcí potrubí, nádrže.

Rozměry
Velikost A B C Hmotnost
1/2 55 34 39 0,35 kg

 

KOMO mark s.r.o.  |  Sabinova 154/6  |  721 00 Ostrava - Svinov

tel: +420 596 621 773  |  +420 596 621 375  |  email: komo@komo.cz

2011 © KOMO mark s.r.o.  |  Všechna práva vyhrazena