Odvaděče parního kondenzátu Průmyslové armatury

 

MG 33

Provoz magnetických stavoznaků MG-33 využívá základních fyzikálních zákonů. Hladina ve spojitých nádobách je na stejné úrovni. Archimedova zákona - váha kapaliny tělesem vytlačená se rovná síle, kterou je těleso ponořeno do kapaliny nadlehčováno. Souhlasné póly magnetů se odpuzují, nesouhlasné se přitahují. Tento fyzikální zákon je využíván v MG-33 dvakrát. Jednou mezi magnetem plováku a jednotlivými magnety segmentů na ukazateli hladiny. Podruhé mezi jednotlivými magnety segmentů ukazatele hladiny
PROVOZNÍ PODMÍNKY  
Tlak v nádrži (bar) 16
Teplota v nádrži (°C) 180

 

Typické použití:

Magnetické stavoznaky mají široké možnosti využití v technologiích
a procesech využívajících kapalin:
·  o vysokých tlacích
·  chemicky agresivních
·  znečišťující životní prostředí
·  škodlivých a jedovatých
·  hořlavých a výbušných
·  se stejnými optickými vlastnostmi

Pro určení vhodného stavoznaku musíbýt jasné provozní, výpočtové a projekční
podmínky.Volba stavoznaku závisí i na specifické hmotnosti média v nádrži.

KOMO mark s.r.o.  |  Sabinova 154/6  |  721 00 Ostrava - Svinov

tel: +420 596 621 773  |  +420 596 621 375  |  email: komo@komo.cz

2011 © KOMO mark s.r.o.  |  Všechna práva vyhrazena