Odvaděče parního kondenzátu Průmyslové armatury

 

KOMO OR - omezovač rázů

Omezovač kondenzačních rázů (dále jen omezovač) je určen pro omezení rázů vznikajících v kondenzátním potrubí při mísení parního kondenzátu různých teplot. Při jeho užití dochází ke zklidnění provozu na kondenzátním hospodářství. Omezovač je konstrukčně řešen tak, že působí zároveň jako zpětný ventil.

Rozsah použití:
PN 16
Maximální tlak při teplotě do 200°C: 1,6Mpa
Maximální teplota: 200°C

Připojení: NAVAŘOVACÍ
VSTUP KONDENZÁTU: TR DN 25
VÝSTUP KONDENZÁTU: TR 45

Ke kondenzátnímu potrubí se OR musí navařovat vždy bez vnitřního ústrojí !!

Schéma zapojení:

Materiály:

Montáž:
Podmínkou pro řádnou činnost omezovače je jeho umístění do spodní části kondenzátního potrubí tak, aby jeho vyústění do potrubí bylo zaplaveno kondenzátem. Jestliže tato podmínka není splněna, mohou nastat kondenzační rázy, tzn. kondenzát protékající přes omezovač je chladnější než kondenzát ve sběrném potrubí, dojde k nastříknutí chladnějšího kondenzátu do parní bubliny, která se může vytvořit ve sběrném potrubí.

Výměnný vnitřní komplet omezovače

       

 

KOMO OR je standardně vyráběn pro DN 25 s navařovacími konci, dle přání zákazníka je možná úprava délek a přípojných konců.

 

Výrobce si vyhrazuje právo na konstrukční úpravy, které nezhorší funkci výrobku.

 

KOMO mark s.r.o.  |  Sabinova 154/6  |  721 00 Ostrava - Svinov

tel: +420 596 621 773  |  +420 596 621 375  |  email: komo@komo.cz

2011 © KOMO mark s.r.o.  |  Všechna práva vyhrazena